Lakko

1.2.2023

Mikä on lakko?

Lakko eli työnseisaus on perusmuodossaan työntekijöiden yhdessä järjestämä työstä pidättäytyminen, jonka tarkoituksena on edistää työehtosopimusneuvotteluja. Lakko on ankarin työtaistelutoimenpide. Muita työtaistelutoimenpiteitä ovat esimerkiksi ylityökielto ja vuoronvaihtokielto. Työsopimuslaissa lakolla tarkoitetaan sekä työehtosopimuslaissa säädettyä lakkoa että muita työntekijäyhdistyksen toimeenpanemia työtaistelutoimenpiteitä. 

Keitä lakko koskee?

Lakot koskevat kuorma-autoalaa, terminaalitoimintaa, säiliöauto- ja öljytuotealaa. Lakot koskevat kaikkia listalla olevien yritysten toimipaikkoja. Yritykset ja niiden kotipaikat joita lakko koskee löytyvät täältä.

Lakko koskee myös kaikkia Suomen satamia. 

Milloin lakko alkaa ja päättyy?

Ahtausalan lakko 15.2. klo 06:00 alkaen toistaiseksi
Kuorma-autoalan lakko 15.2. klo 00:00 - 21.2. klo 24:00
Säiliöauto- ja öljytuotealan lakko 15.2. klo 00:00 - 21.2. klo 24:00
Terminaalitoiminta-alan lakko 15.2. klo 06:00 - 22.2. klo 06:00

Kuorma-autoalan osalta lakko laajenee koskemaan Heli Oulu Oy:tä ja Heli Rovaniemi Oy:tä torstaina 16.2.2023 klo 00.00, ja päättyy tiistaina 21.2.2023 klo 24.00.

Terminaalitoimintaa koskeva lakko laajenee Lehtonen logistiikka Oy:llä torstaina 16.2.2023 klo 06:00 ja lakko päättyy keskiviikkona 22.2.2023 klo 06:00.